Wycena przedsiębiorstw
Wycena przedsiębiorstwa ma duże znaczenie nie tylko przy kupnie i sprzedaży, kiedy nabywca chce wiedzieć, co tak naprawdę otrzymuje i ile to jest warte, ale też w kontekście podejmowania lepszych decyzji kluczowych dla przyszłości firmy. Dokładna weryfikacja wartości firmy ułatwi racjonalne zarządzanie jej zasobami i pomnażanie majątku przedsiębiorstwa.


  PRZEJDŹ NA FORUM