Ból kolana
Nie mo¿na bagatelizowaæ takiego bólu.


  PRZEJD NA FORUM